• van buom
  • hinh1
  • ban 1
  • ban 2
  • ban 3

Sản Phẩm

Dịch vụ

Tỷ giá

Date:
Unit:
VND
CONTROL & INSTRUMENTATION
Applied Business Solutions

2.1 Pneumatic actuators and Accessories


Rack & Pinion, Scotch Yoke and Linear (Single/ double acting) actuators are available.
Actuators offering:

                    Type                                Brand                                  Model


                     Rack & pinion                               Keystone                          ARP; F79U
                                                             Morin                                MRP; MRS
                                                             Biffi                                   RPD; RPS

               Scotch yoke                          Morin                                B/C/S Series
                                                             Biffi                                  ALGA, ALGAS, ALGAS-QA

                Linear                                   Biffi                                  PLA, PLAS


        R916935_EN_preview.jpg  Morin_Valve_actuator_b_c.png  biffi1213.jpgpneumatique_un_quart_tour_biffi_uk.png


Accessories offering:

Solenoid : Brand -  Avid/ KEYSTONE - Model F791N

Positioner : Brand -  Avid/ KEYSTONE - Model CZ, ZR, XA

WP_20140818_001.jpg valve-controllers-quarter-turn-6278-3064827.jpg tyco-avid-positioners.jpg


2.2 Electric actuators


1 Phase and 3 Phases electric actuators are available.
Actuators offering:

                                       Brand                                  Model

                                                   Keystone                              EPI 2
                                                            
                                       Biffi                              ICON 2000, FO1, EFS 2000, C Series, 
                                                                           QTC Series, WGR


1007_BIFFI_FO2.jpg R916739_EN_preview.jpg R916933_EN_preview (1).jpg

2.3 Hydraulic actuators


Rack & Pinion, Scotch Yoke and Linear (Single/ double acting) actuators are available.
Actuators offering:

                    Type                                Brand                                  Model


                     Rack & pinion                              Biffi                                   RPHD; RPHS

               Scotch yoke                          Biffi                                 OLGA-H, OLGAS-H, OLGAS-H-QA

                Linear                                   Biffi                                  HLA, HLAS

         3218-3543-thickbox.jpg!QFPIRA01BH9DGreenvilleWH-69-0215.JPG  • Applied Business Solutions
Sản phẩm cùng danh mục
INDUSTRIAL VALVES INDUSTRIAL VALVESBall Valves, Butterfly Valves, Gate & Globe Valves, Other Industrial Valves
SAFETY RELIEF VALVES SAFETY RELIEF VALVESSpring Operated Pilot Operated
STEAM & POWER PRODUCTS STEAM & POWER PRODUCTSIsolation (Gate) Valves Isolation (Globe & Check) Valves Boiler Trim & Control Valves
SPECIAL VALVES SPECIAL VALVESLined Valves Special Valves
Bạn cần hỗ trợ. Gọi ngay 028-3849 51 95
Liên hệ
Thông tin
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Copyright 2014 © Trần Lê Gia. Thiết kế và phát triển bởi  GSS
  1     |       1